متن

نحوه گرفتن توپ زمینی و افزایش پرش در توپ­ های بلند


در شیرجه ­های زمینی باید پای موافق سمت توپ هنگامی که توپ به شما نزدیک می­ شود به اندازه یک قدم جلو برود و سریع از زانو پای خود را خم کنید و در حالی که دست رو به جلو و به سمت توپ است بدن را به زمین بیندازید و توپ را در حالت دراز کش و در حالی که دست­ها کشیده است بگیرید. البته این حرکت برای توپ­هایی است که به گوشه دروازه زده می­شود و دارای سرعت زیادی است، می ­باشد. با تمرین این حرکت می­ توانید موفق شوید. همچنین تمرینات سرعتی و گام ریز را در هنگام انجام این حرکت به آن نیز اضافه کنید و به صورت ترکیبی با این حرکت انجام دهید. (عکس ا - نمونه­ ای از نحوه گرفتن توپ زمینی)


عکس شماره 1


اما برای توپ­های بلند و هوایی باید اول پرش خود را قوی کنید که لازمه آن داشتن پاهای قوی و محکم است بنابراین با یک برنامه بدنسازی مناسب قدرت پاهای خود را افزایش داده تا هم دچار آسیب دیدگی نشوید و هم پرش­تان خوب شود، بعداز این مرحله شما باید از روی یک مانع به طرفین شیرجه زدن را تمرین کنید. در ابتدا از فاصله 30 سانت شروع کرده و کم کم آن را افزایش دهید و آن را به یک متر برسانید.

برای پریدن این نکات را به یاد داشته باشید:
1- حرکت به سمت مانع باید به صورت مورب و با یک نیم قوس انجام گیرد.
2- هنگامی که به مانع نزدیک شدید اول پای موافق مانع را زمین گذاشته و آن را ستون کرده سپس با پای دیگر بدن را هل داده تا از روی مانع بپرید و توپ را باید با دست­ های کشیده بگیرید یعنی برای توپی که نزدیک مانع ارسال می­ شود اینکار را هرگز انجام ندهید؛ بلکه حداقل در یک متری مانع توپ باید پرتاب شود.