متن

تمرین برای بالا رفتن رفلکس بدنی

برای بالا رفتن سرعت رفلکس لازم است که تمرینات گلری را با حرکات سرعتی ریز مانند گام به جلو و پهلو با تعداد مانع 5 تا 10 ترکیب شود. همچنین انجام حرکات سرعتی ایستگاهی مانند دو 4 در 9 کمک شایانی خواهد نمود.

نحوه انجام تمرین:

تکرار: هر طرف در 2 هفته اول 5 بار بعداز 2 هفته تا 10 بار

پنج مانع را هماند شکل زیر در فاصله یک متری جلوتر از تیر دروازه قرار دهید؛ سپس با گام ریز از روی مانع­ ها به بغل به سمت تیر دروازه حرکت کرده و وقتی مانع آخر رسیدید پای موافق توپ یک قدم جلو می­رود و در حالی که حرکت را به صورت مورب به سمت توپ ادامه می­دهید توپ را در جلوی خود بگیرید. دقت داشته باشید که این حرکت را ابتدا با توپ­های زمینی سپس با توپ­های بلند انجام دهید که نحوه حرکت در توپ­های بلند نیز به همین صورت است. (نحوه گرفتن صحیح توپ­های زمینی و بلند در قسمت­ های قبل گفته شده است)

lخطـــــــــــــــــــــــــــ دروازه l

1m

OOOO

نکته:

انجام دوهای سرعت 4 در 9 به معنی این است که فاصله دو مانع باید 9 متر باشد که حرکت به صورت رفت و برگشت است که در مجموع باید 4 بار بشود.


Jahan_ab@yahoo.com