متن

اصول ایمنی و بهداشت در ورزش


قسمت اول:


مقدمه:

در این قسمت سعی می­شود تا مطالبی در مورد اصول ایمنی و بهداشت فردی یک ورزشکار گفته شود تا در عملکرد ورزشی و اجتماعی آن تاثیر مثبتی بگذارد.

اصول ایمنی و بهداشت فردی:

رعایت اصول ایمنی و بهداشت فردی یا شخصی پیروی افراد جامعه از یک سلسله دستورها و عادت­های بهداشتی و ایمنی و دوری جستن از رفتارها عادت­های غیر بهداشتی و ایمنی است، که مجموعا باعث می­شوند تا افراد در معرض عوامل و شرایط بیماری­زا و مصدومیت قرار نگرفته و دچار بیماری و مصدومیت نشوند.

استراحت، نظافت، خواب، رژیم غذایی، تمرین و ورزش، پوشاک، استحمام، وضع ظاهری، خستگی، زندگی منظم، مفهوم زندگی، خطرات استعمال داروهایی که مصرف آنها باید با اجازه­ی پزشک باشد، ارزش تغذیه کودک از شیر مادر، رعایت دستورات بهداشتی و لزوم استراحت در موقع بارداری از نکات مهم اصول ایمنی و بهداشت شخصی هستند.

در ادامه در مورد هر کدام از این موارد توضیحات لازم گفته می شود.

منبع: (بهداشت و ورزش، عهدیه یداله زاده)

لطفا اگر نظر خاصی دارید آن از طریق ایمیل زیر اطلاع دهید.

Jahan_ab@yahoo.com