متن

تمرینات کار با پا برای تقویت تکنیک دروازه­ بان­ ها

تمرین 1:

تعداد بازيكن: 7 نفر
هدف تمرين: دريافت پاس رو به عقب از مدافعين
شرح تمرين:

1- مربي به همراه تعدادي توپ در مركز زمين قرار مي­ گيرد.
2- بازي با پاس مربي به بازيكن
B شروع مي­ شود.
3- بازيكن
B پاس رو به عقب به دروازه ­بان مي­ دهد.
4- دو بازيكن سبز، براي فشار بر روي دروازه ­بان و بازيكنان ديگر وارد عمل مي­ شوند.
5- بازيكنان زرد، براي حمايت از دروازه ­بان جابجا مي­شوند.
6- دروازه­ بان يك بازيكن را انتخاب كرده و بلافاصله او را صاحب توپ مي
­ كند.

تمرین 2:

تعداد بازيكنان 11بازيكن + 2 دروازه­ بان
هدف:پاس رو به عقب مدافعين
شرح تمرين:

در كانال اول، دو بازيكن سبز و يك بازيكن مهاجم زرد

در كانال وسط، دو بازيكن سبز و دو بازيكن زرد و يك بازيكن آزاد

در كانال سوم، دو بازيكن زرد و يك بازيكن مهاجم سبز

هيچ بازيكني حق خروج از كانال خود را ندارد

در كانال وسط شرايط سه در مقابل دو با بازي تيم سبز انجام مي­ شود

در فرصتي مناسب،توپ را به دروازه ­بان خود پاس مي­دهند

بازيكن مهاجم، براي فشار روي دروازه­ بان و يا يكي از مدافعين اقدام مي­ كند

دروازه­ بان مي­تواند هم به بازيكن كانال اول پاس بدهد و هم با توپي بلند، مهاجم تيم خود را در كانال سوم صاحب توپ نمايد.

تمرین 3:

تعداد بازيكنان: 4 دروازه­ بان
هدف: كار با پا
شرح تمرين:

- دو بازيكن زرد و قرمز(دروازه­ بان­ها) در زمين مقابل يكديگر مسابقه مي­دهند

- هر تيمي كه موفق شود فرصت مناسبي، براي شوت زدن و انداختن يكي از مخروط­ ها پيدا كند يك امتياز كسب مي­ كند.

- تعداد زيادي توپ براي اين كار لازم است

- این تمرین را به صورت انفرادی نیز می­توان انجام داد؛ بدین گونه که دروازه ­بان در بین مخروط­ ها (در فاصله 8 متری و کم کم بیشتر) قرار می­گیرد و به توپ­ها را یکبار به سمت چپ و بار دیگر به سمت راست شوت می­کند به طوری که به مخروط­ها برخورد کند. ( وسایل مورد نیاز: به تعداد مخروط­ها توپ نیاز است)

تمرین 4:

تعداد بازيكنان: 8 بازيكن و 2 دروازه ­بان
شرح تمرين:

- بازيكنان قرمز و سفيد به همراه 2 دروازه بان درون زمين قرار مي­ گيرند

- دو تيم قرمز و سفيد هركدام يك توپ دارند

- بازي همزمان شروع مي­شود. قرمز و سفيد پس از دادن دو يا سه پاس به يكديگر هر دو دروازه ­بانها را صاحب توپ مي­كنند.

- اگر يك دروازه بان توپ را از تيم قرمز گرفت، بلافاصله بايد يك بازيكن سفيد را پيدا كرده و به او پاس بدهد و اگر دروازه بان ديگر توپ را از تيم سفيد گرفت، بايد آن را به تيم قرمز پاس بدهد و بازي ادامه مي­ يابد.

تمرین 5:

تعداد بازيكنان: 10 بازيكن با 2 دروازه­ بان

شرح تمرين:

- دو تيم پنج در مقابل پنج با هم به بازي مي­پردازند

- سه دروازه كوچك سه متري در هر طرف گذاشته شده است

- بازيكنان دو تيم سعي مي­كنند به يكي از اين دروازه­ها با شوت زميني گل بزنند و يا با دروازه ­بان تك به تك شوند

دروازه ­بان­ ها حق استفاده از دست را هرگز ندارند

- اين يك تمرين كار با پا و تمرين جمع کردن توپ مي­ باشد. (KEEPER - SWEEPER )

تمرین 6:

تعداد بازيكنان: 2 نفر بازیکن با 2 دروازه ­بان
شرح تمرين:

- دو تيم مقابل هم، بازي دو در مقابل يك را انجام مي­دهند؛ بدين معني كه هر تيمي كه صاحب توپ مي­ شود با دروازه­ بان خود به دروازه مقابل حمله مي­كند و به محض از دست دادن توپ دروازه ­بان به دروازه خود برگشته و تيم مقابل به سمت آن­ها حمله مي­كند(دو در مقابل يك )

تمرین 7:

تعداد بازيكنان: 8 بازيكن با 2 دروازه ­بان
شرح تمرين:

- تيم سفيد سعي مي­ كند به دروازه ­بان خود پاس بدهد

- تيم آبي، دروازه ­بان را تحت فشار قرار مي­دهد و از چهار دروازه كوچك خود كه درون زمين است محافظت مي­كند

- اگر دروازه ­بان تيم سفيد موفق شود به يكي از دروازه­ هاگل بزند دو امتياز و اگر دروازه­ي تيم مقابل را هدف قرار دهد و توپش درون چهارچوب باشد سه امتياز مي­گيرد

- در اين تمرين، اگر دروازه ­بان تيم آبي از سه دروازه نزديك خود مراقبت كند و بقيه بازيكنان تقسيم وظيفه كنند، تمرين جذابتر هم مي­شود.

تمرین 8:

تعداد بازيكنان: 4 نفر بازیکن با 4 دروازه ­بان
شرح تمرين:

- دروازه ­بان­ ها سعي مي­ كنند با شوت زميني دروازه­ هاي یکديگر را تهديد كنند و به امتياز برسند.

- بازيكنان آبي، تقسيم وظيفه كرده و دروازه­ بان­ هاي صاحب توپ را تحت فشار مي­ گذارند(هم برروي توپ و هم فضا)

- اگرتوپ دروازه­ باني با فاصله­ي قابل توجهي به اوت برود يك امتياز منفي مي­گيرد.

منبع: www.soccer-iran.com

Jahan.goalkeeper@yahoo.com