متن

تمرین برای جاگیری مناسب درون دروازه


همراه با حركت صحيح پاها در هنگام جابجايي درون دروازه و تكنيك­هاي صحيح دريافت توپ، جايگيري و زاويه بندي مطلوب، از اساسي ترين موارد يك دروازه­ باني خوب است.

مطابق شكل، دو خط از دو تير دروازه به توپ رسم شده است كه نيمساز آن، از مركز دروازه جايي است كه دروازه ­بان بايد نسبت به توپ، بر روي آن قرار گيرد. ضمن اينكه به قدر كفايت دروازه­ بان بايد از دروازه بيرون آمده و زاويه را تنگ نمايد. حال براي آنكه بدانيم اين فاصله از مركز دروازه چقدر بايد باشد، مي بايستي به دنبال پارامترهايي باشيم تا ما را به جواب اين سوال برساند.اين پارامترها عبارتند از فاصله توپ تا دروارزه، قد دروازه ­بان و ارتفاع دروازه.

سوال: توپي در فاصله 18 متري از دروازه قرار گرفته و با توجه به اينكه دروازه­ بان ما 1.80 سانتي متر قد دارد در چه نقطه­اي بايد بايستد تا دروازه را از نظر عمودي و هم افقي به بهترين شكل ممكن پوشش دهد؟

پاسخ:

EF=1/80 BC=2/43 AE=X AB=18

18-13/3=4/70ðفاصله دروازه­ بان تا خط دروازه

زماني كه دروازه ­بان در اين فاصله قرار مي­گيرد، بر طبق همين قضيه، فاصله­اش از دو خط كناري 2.70 سانتي متر خواهد بود يعني دروازه از هر دو طرف به ميزان حدود يك متر كمتر مي­شود، اين بهترين وضعيت براي دروازه­ بان است كه كل دروازه را هم از نظر عمودي و هم افقي پوشش دهد.

البته اين اعداد و ارقام صرفا بيان كننده اهميت زاويه بندي براي دروازه­ بانان مبتدي و يك خط مشي براي آموزش صحيح زاويه بندي به آن­هاست وگرنه فاكتورهايي از قبيل ميزان چابكي، تجربه، نحوه آرايش مدافعان هنگام حمله حريف و سرعت عكس العمل دروازه بان­ها در نحوه جاگيري و جلو يا عقب بودن از اين نقطه حائز اهميت است.

آموزش شيوه زاويه بندي:

تمرين 1:

- طناب قرمز به دو تير متصل شده و مربي آن را به دور كمرخود بسته است.

- طناب سفيدرنگ نشان دهنده خط مركزي دروازه و يا نيمساز مثلث است كه يك سر آن دردست مربي و سرديگر در دست دروازه ­بان است.

- نشانگرهاي زرد رنگ خطي را نشان مي­دهد كه دروازه ­بان براي زاويه بندي صحيح بر روي آن حرکت مي­كند.

- مربي به جهات مختلف حركت مي­كند و دروازه ­بان، اقدام به زاويه بندي صحيح مي­كند.

- مربي سرعت خود را كم و زياد مي­كند و اشكالات حركتي دروازه­ بان را هم مدنظر قرار مي­دهد.

تمرين 2:

- دروازه ­بان درون دروازه مي­ايستد.

- 5 بازيكن در اطراف محوطه جريمه ايستاده و شماره گذاري مي­ شوند.

- در ابتدا به ترتيب اقدام به بستن زاويه هركدام از بازيكنان مي­ كند.

- در ادامه مربي با خواندن يك شماره دروازه­ بان را وادار مي­كند بسرعت زاويه همان شماره گفته شده را ببندد

عجله­اي براي خواندن شماره­ ها نداشته باشيد و زاويه صحيح را در هر نوبت چك كنيد.

تمرين 3:

- دروازه بان به همراه توپ درون دروازه مي­ايستد.

- در ابتدا به ترتيب به بازيكنان مقابل پاس مي­دهد، سپس اقدام به زاويه بندي كرده و شوت آرام بازيكنان مقابل را دريافت مي­كند.

- در ادامه مربي هر شماره­اي را كه خواند، دروازه ­بان او را پيداكرده و توپ را به او داده و شوتش را دريافت مي­كند.

- مربي پشت دروازه ايستاده و از پشت، نحوه زاويه بندي دروازه­ بان را مشاهده و خطاهايش را گوشزد مي­كند.

- در اين مرحله تمرين،كيفيت كار بسيار مهمتر از كميت آن است.

تمرین 4:

- دروازه ­بان درون دروازه مي­ ايستد.

- بازيكنان در داخل كانال علامتگذاري شده قرار مي­ گيرند.

- آن­ها به يكديگر توپ را پاس مي­دهند و جابجا مي­ شوند.

- دروازه­ بان با توجه به موقعيت توپ، بايد بهترين زاويه را انتخاب كرده و از سرعت كافي براي جابجائي­ ها برخوردار باشد.

- در ابتدا هر بازيكن بايد توپ را كنترل كرده، با آن چند گام برداشته و سپس پاس بدهد تا فرصت كافي به دروازه ­بان براي زاويه بندي داده شود. ولی در ادامه، سرعت پاس­ها بايد زياد باشد.

- در نهايت اين تمرين نبايد وسيله­ اي براي فشار به دروازه ­بان باشد، بلكه كيفيت كار مهم است.

تمرین 5:

- دروازه ­بان درون دروازه مي­ايستد.

- دو بازيكن بصورت ثابت بر روي خط انتهايي زمين و نزديك تيرها مي­ايستند.

- يك بازيكن بر روي نقطه­ي پنالتي و دو بازيكن ديگر، پشت محوطه جريمه قرار مي­گيرند.

- بازي با پاس بازيكن صاحب توپ شروع مي­شود و بازيكن دريافت كننده آن را به بازيكن مقابل داده و وي توپ را به بازيكن ثابت روي خط مي­دهد و خودش براي دريافت پاس و شوت به سمت دروازه حمله مي­كند.

- اين تمرين از سمت ديگر هم انجام مي­شود.

- دروازه ­بان ابتدا بايد زاويه بازيكن صاحب توپ و سپس بقيه را بسته و براي دريافت شوت آماده شود.

تمرین 6:

- سه گروه دو نفره بازيكن در پشت محوطه جريمه به همراه توپ مي­ ايستند.

- در مقابل هر گروه يك مدافع قرار مي­گيرد.

- گروه اول بازي را شروع كرده و دو بازيكن با دادن پاس به هم از مدافع عبوركرده و قبل از رسيدن به خط قرمز اقدام به شوت زني مي­كنند.

- سپس بترتيب گروه دوم وسوم كارخود را شروع مي­ نمايند.

- بادادن تغييراتي در تمرين، كار دروازه ­بان را دشوارتر نماييد.

- مربي پشت سر دروازه ­بان ايستاده و با او حركت مي­ كند و اشتباهاتش را گوشزد مي­كند.

تمرین 7:

- در اين مرحله وارد بازي در زمين هاي كوچك مي­شويم.

- در منطقه مشخص و محصورشده، بازي دو در مقابل دو با يك بازيكن آزاد انجام مي­ شود و بازيكن­ها حق خروج از محدوده را ندارند.

- دروازه بان­ها درون دروازه ايستاده و اقدام به زاويه بندي مي­ كنند.

- به آن­ها گفته مي­شود با مدافعين خود ارتباط موثر داشته باشند و دروازه ­باني را تشويق كنند كه با راهنمايي خوب خود، مانع از شوت زني حريف مي­شوند.

تمرین 8:

- سه تيم سه نفره به همراه يك بازيكن آزاد و رو به يك دروازه با هم رقابت مي­كنند.

- هيچ تيمي حق ورود به منطقه محصورشده را ندارند و هركدام از تيم ها كه صاحب موقعيت شوت زني شدند، از پشت محوطه علامتگذاري شده مي­توانند اقدام به اين كار نمايند.

- سه گروه دو نفره از هر تيم هم بيرون از زمين بازي منتظر مي­ مانند. به عنوان مثال اگر تيم آبي با دادن چند پاس به هم يا دريبل بازيكنان دو تيم ديگر به پشت محوطه علامتگذاري شده رسيدند و شوت زدند، دو حالت پيش مي­آيد؛ يا توپ گل مي­ شود يا دروازه ­بان مي­ گيرد. اگر گل شد يك بازيكن آبي به تيم اضافه مي­ شود و اگر گل نشد، بايد يك بازيكن از تيم آبي كم شده و به بيرون از زمين رفته و در انتظار گل براي تيمش بماند و به همين ترتيب براي تيم­هاي ديگر هم بازي اجرا مي­شود.

- در همه حال جايگيري­هاي دروازه ­بان را نسبت به موقعيت توپ بررسي كنيد.

تمرین 9:

- زمين بازي به سه قسمت تقسيم مي­شود. در قسمت اول، سه بازيكن آبي به عنوان مدافع، قسمت دوم منطقه مياني است كه هيچ تيمي حق دفاع در آن را ندارد و منطقه سوم كه شش بازيكن حضور دارند (سه در مقابل سه)

- شروع بازي با تيم سفيد است كه بايد به عنوان مهاجم از تيم قهوه­اي عبور كرده و خود را به منطقه­ي مياني برسانند، سپس از اين منطقه عبوركرده و به منطقه­اي مي­رسند كه سه بازيكن آبي انتظار آن­ها را مي­كشند، اگر تيم سفيد بتواند تيم آبي را مغلوب كند و به گل برسد، مجددا از همان منطقه به عنوان مهاجم به دروازه روبرو حمله مي­كند.

- براي اينكه اين تمرين در ابتدا جابيفتد، اجازه دهيد تيم سفيد از هر دو گروه عبوركرده و شوت بزند.

- در ادامه تيم­هاي مدافع مي­توانند توپ را از حريف گرفته و به دروازه حمله كرده و گل بزنند.

مثال: تيم قهوه­اي توپ را از تيم سفيد مي­گيرد و به دروازه حمله مي­كند و گل مي­زند، سپس خود مهاجم شده و از تيم سفيد عبور كرده و به منطقه ديگر رسيده ولي تيم آبي توپ را از آن­ها مي­گيرد. در اين حالت تيم آبي خود را به منطقه مياني رسانده و براي رويارويي با تيم سفيد آماده مي­شود.

هدف از اين تمرين علاوه بر زاويه بندي و جابجائي درون دروازه، ارتباط با مدافعين و بستن كامل زاويه بازيكن صاحب توپ، در شرايط تك به تك هم مي­باشد.